Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อก่อสร้างเพิ่มเติมส่วนที่เป็นธรรมจักรและติดกระเบื้องโมเสค ด้านหลังของพระประธานองค์ใหญ่ และสร้างศาลาเอนกประสงค์ด้านหน้าวัด วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อก่อสร้างเพิ่มเติมส่วนที่เป็นธรรมจักรและติดกระเบื้องโมเสค ด้านหลังของพระประธานองค์ใหญ่ และสร้างศาลาเอนกประสงค์ด้านหน้าวัด วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
   


ข่าวกิจกรรม

วัดเขาหลาวจัดพิธีอัญเชิญ รูปหล่อหลวงปู่ทวด จากโรงหล่อ จ.นครปฐม มายังวัดเขาหลาว

Loading image. Please wait


เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ทางวัดเขาหลาวจัดพิธีอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทวด หน้าตักกว้าง ๓.๒๐ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร จากโรงหล่อ จ.นครปฐม มายังวัดเขาหลาว ซึ่งเริ่มเดินทางจากโรงหล่อเมื่อเวลา ๐๗.๓๙ น. โดยมีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมขบวนแห่อย่างล้นหลาม และเดินทางมาถึงวัดเขาหลาวเมื่อเวลา ๑๐.๓๙ น. ซึ่งในงานครั้งนี้ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ ประธานสงฆ์ วัดเขาหลาว เป็นประธานในการรับมอบ โดยมี พระอาจารย์งาม  รตนญาโณ  เป็นประธานดำเนินงาน พร้อมด้วย พระอธิการสมชาย ตนฺติปาโล  เจ้าอาวาส  คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด และคณะศิษย์ 

 

Link : อัลบั้มภาพ