Hot News ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๘๓ ปี หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ | ณ วัดเขาหลาว วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   


แฟ้มภาพ


วันอาสาฬหบูชา วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สวดมนต์ข้ามปี และตักบาตรปีใหม่ 2557

ความคืบหน้าการติดโมเสคสีทองพระพุทธสัมพุทโธ

พิธีทอดกฐินสามัคคี 27 ตุลาคม 2556

พิธีสมโภชฉลององค์เจ้าแม่กวนอิม 27 ตุลาคม 2556

พิธีพุทธาภิเษกเสือเฝ้าทรัพย์ และสมโภชองค์เจ้าแม่กวนอิม

ติดโมเสคสีทองปฐมฤกษ์ ที่องค์พระพุทธสัมพุทโธ

พิิธีตักบาตรเทโว 20 ต.ค.56

1 2 3 >>