Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
   


แฟ้มภาพ


พิธีปฐมฤกษ์อัญเชิญเม็ดพระศกติดกระเบื้องโมเสคสีทองขึ้นติดที่พระเศียรหลวงพ่อสัมพุทโธ

เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา 22 กรกฎาคม 2556

พิิธีพุทธาภิเษก 5 พ.ค.2556

ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม 5 พ.ค.2556

ผ้าป่าสามัคคี 5 พ.ค.2556

มุุฑิตาจิต หลวงพ่อจำเนียร 1 พ.ค.2556

4 พ.ค.56 แห่พระ

ยกพระเกศหลวงพ่อสัมพุทโธ

<< 1 2 3 >>