Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
   


ติดต่อ : วัดเขาหลาว
สถานที่ตั้ง : วัดเขาหลาว หมู่ที่ 5 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
โทรศัพท์ : พระเอกนรินทร์ กิตฺติสทฺโธ (เจ้าอาวาส) โทร. 081-175-5215 , พระจักรภูมิ โทร. 065-149-9499
การเดินทาง : วัดอยู่สุดสายถนนพระราม 2 (ทางหลวงหมายเลข 35) ชนกับถนนเพชรเกษม(ทางหลวงหมายเลข 4) ตรงข้ามป้อมตำรวจทางหลวงสามแยกวังมะนาว โดยมีสะพานลอยคนข้ามเป็นจุดสังเกต และทางเข้าวัดอยู่ข้างสะพานลอย