Hot News ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๘๓ ปี หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ | ณ วัดเขาหลาว วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   


ติดต่อ : วัดเขาหลาว
สถานที่ตั้ง : วัดเขาหลาว หมู่ที่ 5 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
โทรศัพท์ : พระเอกนรินทร์ กิตฺติสทฺโธ (เจ้าอาวาส) โทร. 081-175-5215 , พระจักรภูมิ โทร. 081-293-4379
การเดินทาง : วัดอยู่สุดสายถนนพระราม 2 (ทางหลวงหมายเลข 35) ชนกับถนนเพชรเกษม(ทางหลวงหมายเลข 4) ตรงข้ามป้อมตำรวจทางหลวงสามแยกวังมะนาว โดยมีสะพานลอยคนข้ามเป็นจุดสังเกต และทางเข้าวัดอยู่ข้างสะพานลอย