Hot News ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๘๓ ปี หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ | ณ วัดเขาหลาว วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   


ถาวรวัตถุ


หลวงพ่อทวด

พระอุปคุต

หลวงพ่อโสธร

พระพุุทธสัมพุทโธ

1