Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
   


แฟ้มภาพ

พิธีพุทธาภิเษกเสือเฝ้าทรัพย์ และสมโภชองค์เจ้าแม่กวนอิม

 


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 วัดเขาหลาวจัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกเสือเฝ้าทรัพย์ พร้อมพิธีทั้งฉลองสมโภชองค์เจ้าแม่กวนอิม ในวิหารเจ้าแม่กวนอิม วัดเขาหลาว โดยมีพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมพิธีพุทธาภิเษกดังนี้ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ประธานสงฆ์วัดเขาหลาว จ.ราชบุรี เป็นประธานในการจุดเทียนชัย พระครูถาวรวิริยคุณ (หลวงพ่อคง) วัดเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นประธานในการดับเทียนชัย หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูโอภาสพัฒนกิจ วัดวังมะนาว จ.ราชบุรี พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสังฆรักษ์อวยพร วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อใส วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) จ.สมุทรสงคราม พระอาจารย์งาม รตนญาโณ วัดถ้ำเพกา จ.นครราชสีมา