Hot News ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ | ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
   


แฟ้มภาพ

สวดมนต์ข้ามปี และตักบาตรปีใหม่ 2557

 


 พระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ประธานสงฆ์วัดเขาหลาว ได้มีเมตตาเป็นประธานในการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี และตักบาตรปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการต้อนรับปีใหม่ของสาธุชนและศิษยานุศิษย์ ณ บริเวณลานรอบองค์พระพุทธสัมพุทโธ ตลอดจนร่วมปิดแผ่นโมเสคสีทองที่ฐานองค์พระพุทธสัมพุทโธ