Hot News ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๘๓ ปี หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ | ณ วัดเขาหลาว วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   


วิดีโอ

ยกพระเกศหลวงพ่อสัมพุทโธ


พิธียกพระเกศเพื่อต่อพระเศียรหลวงพ่อสัมพุทโธ