Hot News ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๘๓ ปี หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ | ณ วัดเขาหลาว วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   


วัตถุมงคล

ที่ระลึกกฐินสามัคคี วัดเขาหลาว 4 พฤศจิกายน 2561

Loading image. Please wait


ทางวัดได้จัดสร้างวัตถุมงคล รุ่นทอดกฐินสามัคคี เหรียญ หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ (ด้านหน้า) หลวงพ่อสัมพุทโธ (ด้านหลัง) เพื่อมอบเป็นที่ระลึก แก่ท่านผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน และเพื่อให้เกิดความสุขเกิดทรัพย์ เกิดความร่ำรวย มียศ มีเกียรติศักดิ์ศรี เจริญในหน้าที่ยิ่งๆ    ขึ้นไป สว่างใจ สว่างธรรม ให้พ้นจากทุกข์โศกโรคภัย และภัยพิบัติต่างๆ แก่ผู้มีไว้บูชา ปลุกเสกโดยหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ประธานสงฆ์วัดเขาหลาว เพื่อมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทอดกฐินสามัคคี