Hot News ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๘๓ ปี หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ | ณ วัดเขาหลาว วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   


วัตถุมงคล

ที่ระลึกกฐินสามัคคี สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันที่ 28 ตุลาคม 2561

Loading image. Please wait


ทางสำนักสงฆ์ได้จัดสร้างวัตถุมงคล “พระอุปคุต จ้าวสมุทร รุ่นชนะมาร” เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี และเพื่อให้มีความสุข มีทรัพย์ ร่ำรวย เจริญมั่นคง สว่างธรรม คุ้มครองป้องกัน ให้พ้นจากทุกข์โศกโรคภัยและภัยพิบัติต่างๆ แก่ผู้มีไว้บูชา ปลุกเสกโดยหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ประธานสงฆ์วัดเขาหลาว เพื่อมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทอดกฐินสามัคคี