Hot News วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๙ น. ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเขาหลาว | ขอเชิญสรงน้ำขอพร หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ เนื่องในวันสงกรานต์ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ | วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๙ น. ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคลครบรอบ ๗๙ ปี หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏฺโฐ
   

  • สงกรานต์ 58
  • ljn58
  • ผ้าป่า 2558