Hot News ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเขาหลาว วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ | เพื่อขยายฐานรอบพื้นที่และทำราวบันไดพญานาคทางขึ้นองค์หลวงพ่อสัมพุทโธ | ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเขาหลาว วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
   

  • phapa khaolao 59
  • katin khaolao58