Hot News ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ | ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
   

  • ผ้าป่ารังษีมัชฌิมา
  • phapa_runsi