Hot News ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๘๓ ปี หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ | ณ วัดเขาหลาว วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   

  • ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาหลาว วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  • ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์รังษีมัชฌิมา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
  • ขอเชิญร่วมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา